safeandsound_1的空间

 

最新动态
最新分享
力控数据库组态里累计点设置里有初值这一项,这个是什么意思,当累计量有累计值后修改初值有影响吗?
阅读(172) 评论(0)阅读全文
2017-07-15
情况是这样的,有10个变量在同一条件下需要判断满足条件后减1,为了调试方便就用定时器DN来替代满足所需条件。程序大概就是下面这样的 --------------------------------------------------------- DN常闭-----TON定时...
阅读(288) 评论(2)阅读全文
2017-06-19
一台HACH的sc100,使用中显示警告图标,警告信息是: WARNINGLIST  TEST/MAINT GASKET 报警列表 测试/维护 垫片 问这个报警怎么清除?
阅读(135) 评论(0)阅读全文
2015-03-26
个人资料
safeandsound_1  
分享:3 帖子:3 总访问:750 MP:0.00 积分:69.00 最后登录时间:2018-11-10 19:19
扫一扫

我的空间
关注TA 全部关注:0